Vår vision

Ökad transparens i livsmedelskedjan

Transparens är essentiellt för oss på Skira. Vi är övertygade om att en ökad transparens kommer leda till en mer optimal och hållbar handel av mat.

Enkel handel

Att kunna göra affärer med nya parter på en öppen marknadsplats är en fundamental nödvändighet för en konkurrenskraftig marknad.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Vi på Skira strävar alltid efter hållbarhet i varje aspekt. Vi är helt övertygade om att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan gå hand i hand, med hjälp av de rätta verktygen.

Samarbeta med oss för att:

  • Påverka livsbranschen mot en framtid där produktens ursprung spelar roll
  • Drastiskt reducera klimatpåverkan på gårds- och fältnivå
  • Skapa incitament för att minska utsläpp av koldioxid hos underleverantörer
  • Sätta en högre standard för ansvarsfulla inköp
  • Ge tillbaka till naturen och samhällen där vi är aktiva
  • Öka lantbrukares intäkter

Låt oss skapa en hållbar handel tillsammans!