fbpx

Marknadsrörelser

Här finns information
- anpassad för dig.

Skira logo over farms

Priser fritt din gård

Vi gör alla priser relevanta för dig

- Oavsett var du bor

Låt oss anta att du är en lantbrukare i Skåne. Då kanske du, helt förklarligt, tänker att avslutspriser från Mellansverige inte är intressanta för dig.

Fel.

Med vår tjänst kan du slå bort dessa tankar, eftersom tjänsten gör dessa priser intressanta och relaterbara för dig. Vår informationstjänst, Lumen, gör det möjligt att se exakt vad den affären hade inneburit fritt din gård.

Avgörande information för relevanta priser

Vad var egentligen falltalet?

- Vi har analys på faktiska avslut

Ett pris är bara en siffra utan fullständig information om produkten. Det är därför som vi på Skira är noga med att redovisa alla kvalitéer på de produkter som förmedlas.

Med Lumen kan du alltså med egna ögon se hur mycket falltalet påverkar priset på höstvete eller hur viktigt det är med en viss proteinhalt på ditt korn.

Ett API för alla marknadspriser

En digital kanal för alla era marknadsnotiser

- Levererade automatiskt så att ni kan fokusera på era kunder

Skiras lättviktiga integration är enkel att sätta upp och ser till så att ni inte längre behöver några manuella processer för att samla in data eller oroa er för att informationen inte stämmer. All data levereras på ett förbestämt standardiserat format via vårt molnbaserade API.

Utöver priser från andra kända källor som t.ex. Chicagobörsen kan ni även få direkt relevanta faktiska avslut från Skiras egen marknadsplats så att era kunder alltid är uppdaterade om hur marknaden ser ut.