fbpx

Integritetspolicy

Publicerad: 24 maj 2018

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya och befintliga användare.​

Innehåll

 • Omfattning
 • Personuppgiftsansvarig
 • Allmänt om behandling av personuppgifter
 • Typ av uppgifter
 • Syfte med behandling av uppgifter
 • Lagring och dlning av information
 • Kontakt

Omfattning

Detta dokument beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Skiras webbplats samt för våra andra tjänster och mobilapplikationer. Begreppet “personuppgifter” används i denna policy för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregeras, exempelvis prisindex. Detta är information som varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person. Ändringar av detta dokument kommer att kommuniceras 30 dagar i förväg via av användaren angiven mailadress.

Personuppgiftsansvarig

Skira AB, Skultunavägen 18C, 72217 Västerås, Sverige (nedan benämnt “Skira”) är personuppgiftsansvarig. Skira är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med användning av hemsidan för Skira. De samtycken till behandling som du lämnar enligt nedan kan du när som helst återkalla genom att lämna meddelande om detta till oss. Sådant meddelande kan skickas till integritet@skira.se.

Allmänt om behandling av personuppgifter

I samband med att du registrerar dig på skira.se, och börjar använda Skiras tjänster kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Dessa uppgifter kommer att lagras och användas för att säkerställa att företaget som du företräder är verksamt inom lantbrukssektorn. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i detta dokument och i vårt användaravtal.

Typ av uppgifter

Informationen som du genom att använda Skiras hemsida, webbapplikation eller mobilapplikation samtycker till att Skira samlar in och/eller behandlar finns listad nedan.

 • Uppgifter om dig som kund såsom adressuppgifter.
 • Dina kontaktuppgifter i form av mailadress och mobiltelefonnummer.
 • Uppgifter om hur du använder Skira såom typ av elektronisk platform, beteendemönster, svarstider och annan information från Google Analytics.
 • Den infromation du själv laddat upp, exempelvis tidigare försäljningar.


Syfte med behandling av uppgifter

Skira tar behandling av dina personuppgifter på största allvar och vi är måna om att du inte upplever att din personliga integritet äventyras när du använder vår hemsida. När du använder vår hemsida och våra andra tjänster samtycker du till att Skira får använda och behandla dina uppgifter i enlighet med de syften som finns listade nedan.

 • Att säkerställa att du företräder det företag som du påstår dig att företräda.
 • Att sammanställa statistik och analyser av dina försäljningar samt att presentera och tillgängliggöra sådan information i form av index till andra användare av Skiras tjänster samt eventuella samarbetspartners.
 • Att kunna kontakta våra användare via telefon eller mail.
 • Att förbättra användarens upplevelse av Skiras tjänster.
 • Att genomföra affärsutveckling samt att utöka Skiras tjänsteutbud.


Lagring och delning av information

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att skira får behandla och lagra dina personuppgifter samt övrig information listad i Typ av uppgifter ovan. Du har som användare rätt att efter begäran, kostnadsfritt, en gång per år, få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Kontakta då Skira via integritet@skira.se.

Kontakt

Vi tar din integritet på högsta allvar. Vid övriga frågor och funderingar hänvisar vi till integritet@skira.se.