Vår historia

Idag
Ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom spårbarhet

Utökade vårt existerande nätverk med konsumentvarumärken inom livsmedel för att accelerera tillväxt och skapa värde, genom finansiella incitament för spårbarhet och hållbarhet.

2021
Spårbarhet & hållbarhet

Internationell platform för att spåra, mäta och skapa incitament

2020
Logistiklösning

Stressfria leveranser som en tjänst

2020
Nätverkstillväxt

Ökade värdet inom nätverk och data, liksom relationen mellan odlare och kvarnar

2019
Marknadsplats

4x tillväxt av GMV

2019
En full-service marknadsplats

En marknadsplats för alla säljare och köpare av spannmål

Låt oss skapa en hållbar handel tillsammans!