fbpx

Projekt inom EIP

För mer information om projektet, vänligen ta kontakt via info@skira.se

Beskrivning av projektet

I samarbete med EIP (Europeiska innovationsprogrammet) driver skira ett projekt som avser en teknisk och ekonomisk innovationsprocess för att samla in data och validera en digital plattform för ett nätverk för kollaborativ intelligens mellan jordbrukare. Den digitala plattformen är tänkt att bygga på de allra senaste teknikerna inom artificiell intelligens, machine learning, data mining och statistisk analys för att kunna ge datadrivet beslutsstöd inom jordbruksnäringen som är banbrytande. Den tekniska utvecklingen kommer i det här projektet att fokusera på kartläggning, testning och utvärdering av olika datakällor samt viss utvärdering av olika modeller och analysprinciper. Visionen är att det slutgiltiga beslutsstödet avser både grundläggande och avancerade marknadsanalyser, försäljning av producerade varor, planering av produktion samt inköp.

Målgrupp

Målgruppen för innovationen är alla aktörer som på något sätt hanterar spannmål eller andra lantbruksrelaterade produkter dvs. producenter, distributörer, förädlare osv. Även andra aktörer som följer och är intresserade av spannmålsmarknaden kan vara möjliga användare.

EU flag "Jordbruksfonden"