Veckans Marknadsspaning - v. 39

Nu har de flesta tröskat klart och befinner sig mitt i sådden. Som bekant har sommarens regn påverkat höstvetets falltal negativt, vilket gör att det finns stora mängder fodervete men ovanligt lite vete som håller kvarnkvalitet.
 
Till följd av det låga utbudet av kvarnvete börjar de svenska industriköparna se sig om efter alternativ utanför Sverige för att täcka sitt behov. Detta då många spannmålsproducenter väljer att avvakta med att sälja sitt kvarnvete i hopp om högre priser.
 
Vi ser nu en överhängande risk att betalningsviljan för svenskt kvarnvete kan komma att sjunka om industriköparna istället behöver importera spannmål. Många av oss har förra våren färskt i minnet där kvarnvete och fodervete betalade på samma nivå (2,40 kr/kg i maj) där just fulla lager var en orsak. Utifrån detta kan det finnas risk att priserna inte alls stiger till den nivå odlarna hoppas och önskar, utan att det faktiskt till och med kan sjunka. Detta är en marknadsspaning utifrån den informationen vi har oss tillhanda idag, nämligen att import av vete inte är långt borta.
 
Som alltid vill vi trycka på att sprida risken över året genom att kontinuerligt göra affärer. Detta för att i slutet av skördeåret ha ett jämnt snittpris.
Skira är en oberoende spannmålsaktör, vi äger aldrig spannmålen vilket gör att vi inte har någon egen vinning i att priset vare sig stiger eller sjunker.

Contact

Rebecca Rosander, Sales Lead, rebecca@skira.com, +46 70 469 77 74