fbpx

Bättre spårbarhet vinst för lantbruket

Ökad digitalisering är nyckeln till bättre spårbarhet inom bulkindustrin, skriver Felicia Bindekrans.

Spårbarhet är en fråga som växer i många branscher. Här är jag övertygad om att lantbruket har mycket att vinna på en ökad spårbarhet på det som det svenska lantbruket producerar. Man kan fråga sig vilka affärs- och beslutsmöjligheter som kan öppna sig i och med detta.

Så sent som förra helgen tittade jag på ett inslag i SVT:s ”Rapport” som tog upp undervikt på mjöl i butik och hur oacceptabelt det var, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter. Undervikten har säkerligen en stor del av sin förklaring i minskad vattenhalt genom avdunstning vid förvaring i mjölpåsarna. Men det är också något som skulle kunna förbättras genom ökad spårbarhet från gård till butikshylla.

Jag är övertygad om att konsumenter i dag vill göra bra val och bryr sig mer än någonsin om vad de äter och konsumerar. Jag tror inte att jag är ensam om att förutspå att detta intresse kommer att fortsätta öka.

Detta ser jag som en möjlighet för lantbruksnäringen. Vi pratar ofta om hur mycket bättre Sverige är jämfört med andra länder när det gäller livsmedelsproduktion men på något sätt når detta inte hela vägen fram till konsumenten. Om vi tydligt kan visa hur olika livsmedel har odlats, hur de har transporterats och producerats, kan vi på riktigt visa upp den hållbara svenska produktionen och på så sätt vinna konsumentens intresse och förtroende. 

För att kunna visa allt detta och på så sätt öka hållbarheten inom livsmedelskedjan tror jag att just spårbarhet är en nyckel. Detta är en förutsättning för att olika hållbarhetsinitiativ ska få legitimitet och kunna påvisa vilka vinster de innebär.

Hur lyckas vi då med denna spårbarhet? Hur lyckas vi med att skapa en spårbarhet i bulkindustrin som når ända ut till konsument?

Jag ser digitaliseringen som en förutsättning och vårt absolut bästa verktyg för att nå dit.

Genom ökad digitalisering kan ökad spårbarhet möjliggöras på ett skalbart sätt. Om lantbruket nyttjar den möjligheten, i kombination med konsumentens vilja till goda val, tror jag att det finns mycket att vinna.

Förra hösten var jag på Sveriges Grisföretagares årsstämma på Elmia där mycket handlade om den svenska grisens fördelar både vad gäller miljö och djurhållning. Jag tror att det viktiga här är att kunna nå ut med detta till konsumenten, som gör det avgörande valet kring vad som läggs i varukorgen. Inte helt oväntat ser jag spårbarhet genom digitalisering som ett starkt verktyg för detta. 

Om vi använder digitala system för att på ett skalbart sätt öka spårbarheten med mål om ökad hållbarhet och lönsamhet i det svenska lantbruket kommer vi att kunna skapa en större förståelse för varans bakgrund hos konsumenten. Detta bör i sin tur öka anledningen att välja hållbara och svenskproducerade livsmedel.

För hur ska konsumenten se det positiva och hållbara med svenska livsmedel om det inte visas upp?

 

Felicia Bindekrans

Marknadsansvarig, Skira

 

https://www.atl.nu/kronika/lantbruket-tjanar-pa-battre-sparbarhet/?fbclid=IwAR3T9nmu3lGyLUhnU0nDhEnQkZdJETIomaLi_a_jFDWkxJytR_M2WeXL4L8